~

April 18, 2010

в опит да застана над ограниченията на времето
аз се опитвам да го
натисна
надолу

Blog at WordPress.com.