~

October 29, 2009

spidergirl is having me for dinner tonight

Filed under: uncategorized — crystalline @ 11:07 pm

img214

(more…)

October 21, 2009

намерено в задния двор на училището до нас

Filed under: uncategorized — crystalline @ 7:38 pm

..в една студена съботна утрин
в началото на лятото

img187_720

(орво нп15, срок на годност 1983, родинал 1+100 ~ 33мин., на всеки 45сек.)

Filed under: uncategorized — crystalline @ 7:35 pm

img185_720

(орво нп15, срок на годност 1983, родинал 1+100 ~ 31-32мин., на всеки 45сек.)

a.a.k.

Filed under: uncategorized — crystalline @ 7:32 pm

img174_а_700

(more…)

Blog at WordPress.com.