~

February 9, 2014

* * *

Filed under: august moonlight — crystalline @ 10:39 am

последните часове на  годината
нейните две ръце, моята лява
/заглавие открадното от двама
непознати, но близки ни/

Photo10_9

February 1, 2014

* * *

баща и син  по елба
a4.1

a3

a1

Create a free website or blog at WordPress.com.