~

February 15, 2013

* * *

тодор колев (честно казано никога
не съм харесвал особено много, но това е без значение)
като ученик прескачал по десет стъпала.
oт онези многото, широки
които са пред входа на почти всяко училище.
и това дори го знам не от франк лойд райт.

February 11, 2013

this is where i live
& love the most

. . .

r001-011

January 3, 2013

Filed under: 03:24 — Tags: , — crystalline @ 1:24 am

неприятно ми е да разбера
че има разлика в естеството
на смъртта при удавяне
в сладка вода
и в солена вода

Blog at WordPress.com.