~

January 31, 2013

* * *

Filed under: класическо безкатегорие — crystalline @ 1:57 am

r001-038_rotated

January 30, 2013

* * *

Filed under: класическо безкатегорие — crystalline @ 3:50 pm

преди много време африка
се е намирала във варна

r001-021

r001-022

January 29, 2013

* * *

Filed under: лица — crystalline @ 5:29 pmA
D
B

3 уши

Filed under: класическо безкатегорие — crystalline @ 5:05 pm

 

tri ushi_1000

January 28, 2013

Filed under: лица — crystalline @ 5:36 pm

m

January 25, 2013

* * *

Filed under: лица — crystalline @ 9:44 pm

img0007

img0009

img0010
img0013-002

img0011

img0014

* * *

Filed under: лица — crystalline @ 9:34 pm

img0006 copy

* * *

Filed under: лица — crystalline @ 9:20 pm

d2

d1

* * *

Filed under: лица — crystalline @ 9:17 pm

ра1

January 3, 2013

Filed under: 03:24 — Tags: , — crystalline @ 1:24 am

неприятно ми е да разбера
че има разлика в естеството
на смъртта при удавяне
в сладка вода
и в солена вода

Blog at WordPress.com.