~

August 12, 2013

* * *

Filed under: класическо безкатегорие — Tags: , , — crystalline @ 10:41 pm

някъде в началото на ‘физика на тъгата’
г. господинов казва, че смъртта е добър
градинар. а според мен тя е просто
един бездарен скулптор и ужасен метеоролог

i’ve heard and i’ve seen
the agave flower can bear up
against fire in your dream
so you will do

лек път, кирил

598476_10150842195496604_2019921114_n( кирил станчев)

August 8, 2013

* * *

Filed under: august moonlight — Tags: — crystalline @ 12:32 pm

IMG_4151

IMG_4149

August 1, 2013

* * *

Filed under: класическо безкатегорие — crystalline @ 4:41 pm

Scan-130731-0005 - Copy (2) copy_resize
лична география:
стара планина завършва не с връх емине, а с калина
в същите ментални околности  и настроение са михаил,
том смит и идея по-малко и по-източно – великан с контрабас
на пълната луна опрощавам убийства на цели галактики само
заради един-два светещи планктона в черно море

* * *

Filed under: live — Tags: , , , — crystalline @ 4:33 pm

2_resize
7_resize

3_resize1_1000

* * *

Filed under: лица — Tags: , , — crystalline @ 2:37 am


yuma1_resizeyuma2_resize

Blog at WordPress.com.