~

August 12, 2013

* * *

Filed under: класическо безкатегорие — Tags: , , — crystalline @ 10:41 pm

някъде в началото на ‘физика на тъгата’
г. господинов казва, че смъртта е добър
градинар. а според мен тя е просто
един бездарен скулптор и ужасен метеоролог

i’ve heard and i’ve seen
the agave flower can bear up
against fire in your dream
so you will do

лек път, кирил

598476_10150842195496604_2019921114_n( кирил станчев)

Blog at WordPress.com.