~

February 15, 2013

* * *

тодор колев (честно казано никога
не съм харесвал особено много, но това е без значение)
като ученик прескачал по десет стъпала.
oт онези многото, широки
които са пред входа на почти всяко училище.
и това дори го знам не от франк лойд райт.

October 30, 2012

*

Filed under: нова категория непозната досега — crystalline @ 2:41 pm

тази зима ще мирише
на пуловер плетен
от сива прежда
и оцапан с
пчелен восък и прополис.

Blog at WordPress.com.